Ürünler / Peynir Üretim Hatları Analog/Proses Peynir Üretim Hattı

  1. COOKER

Analog Peynir prosesi konusunda ekipman yatırımlarınız ve analog peynir üretimine yönelik peynir premiksi tedariği için partner firmamız MİLKOSAN ( www.milkosan.com) ile iletişime geçebilirsiniz : info@milkosan.com

 

Sunmuş olduğu bazı avantajlar nedeniyle alternatif bir peynir üretim metodu olarak ön plana çıkan Proses Peynir ve Analog Peynir kavramları, gerek doğal yollardan elde edilen peynirlere oranla daha uzun raf ömrünü (bazen bir kaç hafta, bazen bir yıldan daha uzun) mümkün kılması, gerek ise tüketiciye daha düşük maliyet ile ürün tedariği olanağı sunuyor olmaları sebebiyle, giderek artan bir tüketim oranına sahiptirler.

          

Proses Peynir:

Ülkemizde "Eritme Peynir" olarak da tanımlanan Proses Peynir kavramı; 1890'lı yıllarda Avrupa'da ortaya çıkan bir üretim metodudur. Doğal yollardan üretilen -özellikle yumuşak tip- peynirlerin raf ömrünün kısa olmasının, pazarlama faaliyetlerinin ciddi oranda  kısıtlaması sebebiyle ilgi görmüştür. 

Proses Peynir üretiminde; doğal yollardan üretilen farklı tip peynirlerin, bir reçete dahilinde belirli oranlarda karıştırılarak ısı uygulaması sonucu eritilmesi ve elde edilen bu karışıma emülsiye edici tuzların da ilave edilerek yüksek devirde karıştırılması, homojen bir yapıya kavuşturulması, sonrasında paketlenerek soğutulmasıyla tamamlanan bir süreçtir. Bu yöntemle ürünün raf ömrü ciddi oranda artırılırken, pazarlama faaliyetlerindeki zaman kısıtlaması da ortadan kalkmaktadır.

Analog (İmitasyon) Peynir:

Analog Peynir, üretim metodu olarak Proses Peynir ile aynı işlemelrden geçmektedir. Proses Peynir'de doğal yollardan üretilen peynirler kullanılırken, Analog Peynir'de, süt kaynaklı olmayan bileşenler de (bitkisel yağ veya proteinler) karışıma dahil edilebilmektedir. Bu yüzden "İmitasyon Peynir" olarak da tanımlanabilmektedir.

Kullanılan ham maddelerin daha düşük maliyete sahip olmaları; son üründe de fiyat avantajı sağladığı için tüketiciye alternatif ve daha ekonomik bir çözüm sunmak mümkün olmaktadır. Özellikle pizza ve diğer unlu mamüllerde Analog Peynir kullanımı yaygındır.

https://www.milkosan.com/urunlerimiz/analog-proses-peynir-uretim-ekipmanlari

  1. COOKER