Ürünler / Süt Tozu Eritme Ünitesi In-Line Homojenizatör

Boru hattına pompalanan sıvı ve toz karışımları, Tri Blender'a oranla daha yüksek bir dönme sayısına sahip karıştırıcılar aracılığıyla hat üzerinde homojen bir biçimde karıştırılmasını amaçlayan sistemlerdir.