Ürünler / Süt Alım ve Ölçüm Ekipmanları Soğutma Tankları

GÜLER Soğutma Tankları; süt toplama merkezlerinde veya küçük ölçekli işletmelerin süt alım ünitelerinde tercih edilen ünitelerdir. Sütün sağımından itibaren üretime alınacağı ana kadar soğuk zincirde muhafaza edilmesi, mikrobiyal gelişimin önlenmesi ve son üründe arzu edilen kalitenin eldesi açısından son derece kritik bir noktadır. Bu yüzden GÜLER Soğutma Tankları, sütün hızlı bir şekilde 4 0C'ye kadar soğutulması ve bu sıcaklıkta güvenli bir şekilde depolanmasını amaçlamaktadır. 
 
Depolama sürecinde üst tabakada yağ oluşumunun önlenerek, köpürmeye neden olmadan sütün homojen yapısının korunmasını amaçlayan karıştırıcı motor yer almaktadır. Soğutma mekanizması; aynı anda inek-koyun-keçi sütlerinin ön görülen süre içerisinde soğutulması ve bu sıcaklıkta korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. 
 
 
                                                                  
 
 SOĞUTMA TANKLARI
Uygulama Alanları 
  Süt ürünleri, Meyve Suyu, Bira, Şarapçılık, İlaç Endüstrisi, Kimya    Endüstrisi 
Kapasite
  250 Lt - 25000 Lt
Tasarım
  Yatay/Dikey
Materyal
  2,2 kW-22 kW
Karıştırıcı
  0-60 rpm (Ayarlanabilir)
Soğutucu
  Buzlu Su

https://www.milkosan.com/urunlerimiz/yatay-sut-sogutma-tanklari/