Ürünler / Süt Nakil Ekipmanları Süt Alım Kantarı

 
  Süt alım noktalarında veya süt üretim noktalarından nisbeten küçük miktarlarda sütün, süt toplama aracıyla alınması durumlarında, anlık olarak teslim alınan sütün ölçümünü yapmayı amaçlayan mobil sistemlerdir.