Ürünler Süt Alım ve Ölçüm Ekipmanları

 1. Süt Alım Kantarı

 2. Süt Alım Ünitesi

 3. Soğutma Tankları

 4. Depolama Tankları

 5. Süt Soğutma Eşanjörü

 6. Termizasyon Sistemi

 7. Klarifikatör

 8. Mikrofiltre

 9. Hat Filtre

 10. Akış Ölçer (Flowmeter)

 11. In-Line Süt Ölçüm Sistemleri