Ürünler / Süt Tozu / Peynir Altı Suyu Tozu Üretim Hattı Süt Tozu& Peynir Altı Suyu Tozu Prosesi

Peynir prosesinden arta kalan PAS depolama tanklarına aktarılır.
 
Tesise ait bir konsantre veya toz ünitesi mevcut değil ise, tankerler aracılığıyla işletmenin anlaşmalı olduğu tesise yönlendirilir.
 
Burada alım ünitesinde Hat Filtreleme, Klarifikasyon, Mikro Filtrasyon, Pastörizasyon, Nanofiltrasyon ( demineralize PAS üretiminde), Ultrafilttrasyon (gerekli görüldüğü durumlarda) gibi farklı ön işlemlerden geçen PAS, Evaporatörler ile suyu buharlaştırılarak konsantre bir hale getirilir. Sonrasında Spray Drier ve Fluid Bd Dryer ile içeriğinde kalan su iyice uzaklaştırılarak toz haline getirilir ve torbalara dolum yapılarak ortam koşullarında muhafaza edilir. 
 
GÜLER Makine olarak sahip olduğumuz deneyimi anahtar teslim toz üretim tesisi projelerinizde sizlerle paylaşmaktayız.